Cách chọn từ khóa

Việc chọn danh sách từ khóa phù hợp cho chiến dịch có thể giúp bạn hiển thị quảng cáo cho những khách hàng mà bạn muốn khi họ tìm kiếm các thuật ngữ cụ thể hoặc truy cập vào các trang web nhất định. Từ khóa của bạn phải khớp với các thuật ngữ mà khách hàng tiềm năng sẽ sử dụng để tìm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Mẹo cơ bản: Chọn và tổ chức từ khóa của bạn

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

Bảng giá Quảng cáo Google

Google T1

Số từ khóa 1-3

 • Thanh toán/tháng
 • 3 tháng: 2.700.000đ
 • 6 tháng: 2.600.000đ
 • 12 tháng: 2.500.000đ

Google T2

Số từ khóa 4-6

 • Thanh toán/tháng
 • 3 tháng: 4.200.000đ
 • 6 tháng: 4.050.000đ
 • 12 tháng: 3.900.000đ

Google T3

Số lượng từ khóa 7-9

 • Thanh toán/tháng
 • 3 tháng: 5.300.000đ
 • 6 tháng: 5.100.000đ
 • 12 tháng: 4.900.000đ

Google T4

Dung lượng 3.000 MB

 • Thanh toán/tháng
 • 3 tháng: 6.400.000đ
 • 6 tháng: 6.150.000đ
 • 12 tháng: 5.900.000đ

Bảng giá Quảng cáo Facebook

CPC1

Số lần [Click or View]

 • 1.000 click 1.000.000 view
 • Miễn phí khởi tạo
 • Miễn phí quản lý
 • Phí dịch vụ/tháng
 • 3.000.000đ

CPC2

Số lần [Click or View]

 • 2.000 click 2.000.000 view
 • Miễn phí khởi tạo
 • Miễn phí quản lý
 • Phí dịch vụ/tháng
 • 5.800.000đ

CPC3

Số lần [Click or View]

 • 5.000 click 5.000.000 view
 • Miễn phí khởi tạo
 • Miễn phí quản lý
 • Phí dịch vụ/tháng
 • 14.000.000đ

CPC4

Số lần [Click or View]

 • 10.000 click 10.000.000 view
 • Miễn phí khởi tạo
 • Miễn phí quản lý
 • Phí dịch vụ/tháng
 • 27.000.000đ