BẢNG GIÁ HOSTING

CLOUD WINDOWS HOSTING

Cloud Host 1

Dung lượng 300 MB

50,000đ
 • Băng thông 5GB
 • Địa chỉ Email: 10
 • Hỗ trợ ASP.NET/PHP
 • MS SQL Server: 1
 • My SQL: 0

Cloud Host 2

Dung lượng 750 MB

80,000đ
 • Băng thông 15GB
 • Địa chỉ Email: 15
 • Hỗ trợ ASP.NET/PHP
 • MS SQL Server: 1
 • My SQL: 0

Cloud Host 3

Dung lượng 1.000 MB

100,000đ
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ email 25
 • Hỗ trợ ASP.NET/PHP
 • MS SQL Server: 3
 • My SQL: 1

Cloud Host 4

Dung lượng 1.400 MB

150,000đ
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ email 40
 • Hỗ trợ ASP.NET/PHP
 • MS SQL Server: 5
 • My SQL: 1

Cloud Host 5

Dung lượng 3.000 MB

250,000đ
 •  Không giới hạn
 •  Không giới hạn
 • Hỗ trợ ASP.NET/PHP
 • MS SQL Server: 9
 • My SQL: 1

Cloud Host 6

Dung lượng 7.000 MB

430,000đ
 •  Không giới hạn
 •  Không giới hạn
 • Hỗ trợ ASP.NET/PHP
 • MS SQL Server: 15
 • My SQL: 1

-------------------------------------

EMAIL HOSTING

SMALL

Số lượng địa chỉ 05

60,000đ
 •  Dung lượng 05 GB
 • Hỗ trợ SSL DKIM, Domain Keys
 • Sao lưu và theo dõi Email vào/ra

PLUS

Số lượng địa chỉ 10

110,000đ
 • Dung lượng 10 GB
 • Hỗ trợ SSL DKIM, Domain Keys
 • Sao lưu và theo dõi Email vào/ra

BASIC

Số lượng địa chỉ 20

220,000đ
 • Dung lượng 20 GB
 • Hỗ trợ SSL DKIM, Domain Keys
 • Sao lưu và theo dõi Email vào/ra

STANDARD

Số lượng Email 50

360,000đ
 • Dung lượng 50 GB
 • Hỗ trợ SSL DKIM, Domain Keys
 • Sao lưu và theo dõi Email vào/ra

MEDIUM

Số lượng Email 100

540,000đ
 • Dung lượng 100 GB
 • Hỗ trợ SSL DKIM, Domain Keys
 • Sao lưu và theo dõi Email vào/ra

PROFESSIONAL

Số lượng Email 200

750,000đ
 • Dung lượng 200 GB
 • Hỗ trợ SSL DKIM, Domain Keys
 • Sao lưu và theo dõi Email vào/ra

* Giá trên chưa bao gồm 10%VAT